WORKSHOPS &

team buildings

In samenwerking met het MIMOC (Micro Mobility Center) heeft Wemoov praktische workshops ontwikkeld voor bedrijven die hun impact op het milieu en de verkeersdrukte willen verkleinen d.m.v. heel concrete acties. Deze modules worden gegeven i de vorm van workshops om het bedrijf en zijn werknemers vertrouwd te maken met deze nieuwe mobiliteitsoplossingen. Ze zijn ook ontworpen om te worden heintegreed in de duurzame mobiliteitsplannen van bedrijven.